Mānas Bloemen-July 2019

   

  Rāmacharitmānas [Mānas] is een hervertelling van het Sanskriet-epos, Rāmayana. Rāmayana werd ongeveer 7000 jaar geleden geschreven. Het vertelt het glorieuze leven van Sri Rama en Moeder Sita.  Gosvami Tulsidas (1532 – 1623) was een dichter, een verlichte ziel en een visionair. Tulsidas leidde aanvankelijk een ander leven. Zijn intense gehechtheid aan zijn familie werd echter getransformeerd in een intense gehechtheid aan Sri Rama. Tulsidas was een personificatie van liefde voor Sri Rama. Ramcharitmanas is het meest populaire geschrijft over Rama’s leven in taal Hindi.

  Jai Sri Sita Ram

  In dit maandelijkse online magazine zult u voortaan een stukje uit de meest gelezen, dharma grantha, de Shri Ramcharitmanas van Shri Tulsidas ji Maharaj verwachten.  Ik zal trachten bij benadering te beschrijven wat er bedoeld wordt, aangezien vertaling  haast onmogelijk is. Ik begin bij het begin waar Tulsidas ji smeekt om de zegeningen van Goden en Guru’s eer hij aan, zijn opdracht, begint.

  Moge Ramji mij hierbij bijstaan,

  Rupa

  Shri Ramcharitmanas

  Goswami Tulsidas ji Maharaj, dichter en filosoof en toegewijde devoot van Shri Ram ji raakte geïnspireerd om het dichtwerk over zijn geliefde Ramji door Valmiki ji geschreven voor iedereen toegankelijk te maken door het te vertellen in een gedichtenboekwerk in “gewone volkstaal”.

  Shri Ram Charitmanas

  Het boek waarin Shri Ram ji’s deugden, mooie daden, welke ons als voorbeeld moge dienen, worden beschreven en bezongen zullen worden. Deze zijn verdeeld in 7 boekwerken.
  1. Bālakānd
  2. Ayodhyākānd
  3. Aranyakānd
  4. Kishkindhākānd
  5. Sundarakānd
  6. Lankākānd

  7. Uttarākānd

  Bālakānd

  varnānām artha-sanghānām rasānām chandasām api

  mangalānām ca kartārau, vande vānî vināyakau  1

  1. Tulsidasji buigt voor Vani (Saraswati ji) en Vinayaka (Ganesh ji) en verzoekt hun respectievelijke zegeningen om inhoud te geven aan de letters en klanken.

  bhavānî shankarau vande shraddhā vishvāsa rūpinau

  yābhyām vinā na pashyanti siddhāh svāntastham îshvaram  2

  2. Nederig begroet ik Devi Parvati ji en Shankar ji en smeek ik hun zegen.

  vande bodhamayam nityam gurum shankara-rūpiņam

  yamāshrito hi vakro’pi chandraḥ sarvatra vandyate  3

  3. Eerbiedig en nederig buig ik voor de eeuwige Guru, Shri Shankar ji, die de allesomvattende wijsheid zichzelve is en de onvolmaakte maan op zijn hoofd draagt.Door diens toedoen hij alsnog alom wordt vereerd!

  sîtā-rāma-guņa-grāma puņyāraņya vihārinau

  vande vishuddha-vigyanau kavîshvara kapîshvarau   4

  4. Tulsidasji eert en looft Valmiki ji en Hanuman ji voor hun zuivere intelligentie en toegewijdheid.

  udbhava-stithi-samhāra-kāriņîm klesha-hāriņîm

  sarva-shreyaskarîm sîtām nato’ham rāma vallabhām   5

  5. Ik buig voor Devi Sita ji, de gemalin van Shri Ram ji, die zorg draagt voor de schepping instandhouding en ontbinding van de gehele universum.

  Moge ik haar zegeningen ontvangen.

  yanmāyā-vashavarti-vishvam akhilam, brahmādi devāsurāḥ

  yat-satvād amŗshaiva bhāti sakalam, rajjau yathāher bhramaḥ

  yat-pāda-plavam eka eva hi bhavāmbodheḥ titîrshāvatām

  vande tam karunākaram raghuvaram rāmākhyam îsham harim  6

  6. Ik aanbid Shri Ram ji die boven alles staat en wiens maya (illusionaire kracht) de gehele kosmos beheerst, zelfs van Brahma tot de lagere manifestaties.

  Ram ji ‘s aanwezigheid vervult positieve realiteit aan alles en elk wezen.  Zijn heilige en zegenende voeten is het enige vaartuig om de oversteek van het aardse bestaan mogelijk te maken naar het hiernamaals…

  nānā-purāņa nigamāgama sammatam yad

  rāmāyane  nigaditam kvachidanyato’pi

  svāntaḥ-sukhāya tulasî raghunātha-gāthā

  bhāshā-nibandham ati-ujjvalam ātanoti  7

  7. Ik Tulsidas  breng dit sierlijke dichtwerk voort, de de roemrijke Raghu dynastie in simpele bewoordingen vertellend, welke overeenkomstig alle dharmshastras’s zijn opgetekend en samengevat weergegeven in de Shri Ram Charitmanas.

  Dit was het voor deze keer.
  Bedankt voor uw tijd en moeite om het te willen lezen.
  Tot de volgende keer.

  Jai Shri Sita Ram

  Rupa

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *