Verhaal–August 2019

  Volharding 
   De wijze Narada was een grootse Yogi die veel reisde. Op een dag tijdens zijn reis ontmoette hij een man die een zware boetedoening vervulde in de vorm van meditatie waarin hij zijn houding niet veranderde. Dit resulteerde zelfs in de vorming van een mierenhoop om hem heen. Hij mediteerde met het doel van zelfrealisatie, het ultieme einde van zijn spirituele reis. Bij het zien van Narada vroeg hij hem om bij God te informeren wanneer hij verlicht zou worden.
  In de loop van zijn reis ontmoette Sage Narada een andere man met een meer ongedurig karakter. Ook hij vroeg Narada om God te vragen wanneer hij het ultieme einde in spiritualiteit zal bereiken.
  Later, toen Narada langs dezelfde weg kwam waar hij hen ontmoette, vertelde hij de man die diep mediteerde, dat hij nog vier geboorten te gaan heeft om zich te realiseren. Toen hij dit hoorde, huilde en jammerde de man, omdat hij nog vier geboorten moest tegenkomen.
  Ook de andere man werd geïnformeerd door Narada. Hij wees daarbij naar een nabijgelegen tamarindeboom en vertelde dat hij zoveel geboorten moest te gaan had als het aantal bladeren in de boom. De ongedurige man reageerde jubelend en positief en zei dat hij slechts een korte tijd moest wachten. Onmiddellijk zei een stem uit de hemel dat hij op dat moment Godsrealisatie zou bereiken. Dat was de beloning voor zijn doorzettingsvermogen. Hij was namelijk klaar om zich door al die geboorten te werken. Niets ontmoedigde hem daarbij. Maar de eerste man vond dat zelfs nog vier geboorten te lang waren.
  De moraal van het verhaal is dat alleen doorzettingsvermogen, zoals dat van de man die bereid was om eonen te wachten, de loop van de zelfrealisatie kan versnellen. Idealen, religies, rituelen, het horen van religieuze gesprekken en het lezen van religieuze boeken kunnen slechts een beetje van hulp zijn. Een onsterfelijke geest van doorzettingsvermogen, een onvermoeibare inspanning op het spirituele pad, de bereidheid om te wachten op een oneindige tijd, zal zeker resulteren in zelfrealisatie.
  Corné van Nijhuis

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *