Mānas Bloemen- September 2019

   

  Rāmacharitmānas [Mānas] is een hervertelling van het Sanskriet-epos, Rāmayana. Rāmayana werd ongeveer 7000 jaar geleden geschreven. Het vertelt het glorieuze leven van Sri Rama en Moeder Sita.  Gosvami Tulsidas (1532 – 1623) was een dichter, een verlichte ziel en een visionair. Tulsidas leidde aanvankelijk een ander leven. Zijn intense gehechtheid aan zijn familie werd echter getransformeerd in een intense gehechtheid aan Sri Rama. Tulsidas was een personificatie van liefde voor Sri Rama. Ramcharitmanas is het meest populaire geschrijft over Rama’s leven in taal Hindi.

  Jai Sri Sita Ram

  In dit maandelijkse online magazine zult u voortaan een stukje uit de meest gelezen, dharma grantha, de Shri Ramcharitmanas van Shri Tulsidas ji Maharaj verwachten.  Ik zal trachten bij benadering te beschrijven wat er bedoeld wordt, aangezien vertaling  haast onmogelijk is. Ik begin bij het begin waar Tulsidas ji smeekt om de zegeningen van Goden en Guru’s eer hij aan, zijn opdracht, begint.

  Moge Ramji mij hierbij bijstaan,

  Rupa

  Shri Ramcharitmanas

  Bloem – 3

  Goswami Tulsidas ji Maharaj, dichter en filosoof en toegewijde devoot van Shri Ram ji raakte geïnspireerd om het dichtwerk over zijn geliefde Ramji door Valmiki ji geschreven voor iedereen toegankelijk te maken door het te vertellen in een gedichtenboekwerk in “gewone volkstaal”.

  Shri Ram Charitmanas

  Het boek waarin Shri Ram ji’s deugden, mooie daden, welke ons als voorbeeld moge dienen, worden beschreven en bezongen zullen worden. Deze zijn verdeeld in 7 boekwerken.
  1. Bālakānd
  2. Ayodhyākānd
  3. Aranyakānd
  4. Kishkindhākānd
  5. Sundarakānd
  6. Lankākānd

  7. Uttarākānd

  Uttarakānda

  binu satsang na hari kathā

  tehi binu moha na bhāg

  moha gayen binu rama pada

  hoi na dŗḍha anurāg  [Uttarakanda, 64]

  Zonder satsangh (samenzijn met Sadhu’s, Siddha’s, Guru’s, Heiligen, Wijzen en Geleerden) is het onmogelijk om,, Shri Hari,,(Ramji) te leren kennen en over Hem te weten te komen. Zonder Hem te kennen en over Hem te weten, kan de individu niet bevrijd raken van de begoocheling  van het aardse bestaan en /of verlangens. En zonder dat wij van deze dwalingen af zijn is het onmogelijk om zuivere, oprechte en innige liefde (devotie) te koesteren voor Shri Ram ji!

  Ch. 1

  milahi na raghupati binu anurāga

  kiye joga tapa gyāna birāga

  uttara disi sundara giri nîlā

  tahan raha kāka-bhusunṇḍi sunîlā

  Ramji’s zegen en genade is onmogelijk en niet te verkrijgen zonder onvoorwaardelijke liefde voor hem,al zou men zo’n geweldige yoga beoefenaar wezen, strenge penitentie, spirituele kennis en sereniteit beoefend hebben.

  In het noorden gelegen prachtige berg

  ,, Nilgiri,, woont de geprezen, geliefde simpele Kaakbhushundi ji.

  Ch. 2
  rāma bhagati patha parama prabînā

  gyānî guna gŗha bahu kālînā

  rama kathā so kahai nirantara

  sādara sunahi bibidha bihangagara

  Hij kent het pad van toewijding voor Shri Ram ji, is verlicht, bezit heel veel goede eigenschappen en is heel oud.

  Herhaaldelijk reciteert hij Ramji ‘s naam en vertelt Zijn deugden (verhalen), terwijl edele vogels toehoorders zijn.

  Ch.3

  jāi sunahu tahan hari gun bhūri

  hoyihi moha janita dukha dūrî

  main jaba tehi saba kahā bujhāî

  chaleu haraṣhi mama pada siru nāî

  Zoek hem op en luister naar de de mooie deugden van Shri Ram ji

  De uit verdwaasdheid ontstane kwellingen zul je kwijtraken daardoor.

  Nadat ik hem alles had uitgelegd, maakte hij een buiging voor mijn voeten en vertrok hij tevreden.

  Ch. 4

  tāte umā na main samujhāvā

  raghupati kŗpā maramu main pāvā

  hoyihi kînha kabahun abhimānā

  so khovai caha kŗpānidhānā

  O, Uma zegt Shiv ji:” ik heb hem niet zelf onderwezen, omdat ik door Ramji ‘s genade al wist van zijn intentie!”

  Ooit heeft hij zich ontzettend arrogant moeten hebben gedragen en Shri Ram ji wil  zijn arrogantie teniet gedaan hebben.

  Ch. 5

  kachu tehi te puni main nahin rākhā

  samujhai khaga khagahî kai bhāshā

  prabhu māyā balavanta bhavānî

  jāhî na moha kavana as gyānî

  Maar een andere reden was ook dat vogels onderling elkaar beter begrijpen.
  Mijn Ram ji’ s illusionaire kracht is zo’n ontzettende grote web, welke wijze is

  daar niet in verstrikt geraakt?

  Wat probeert Sant Tulsidas ji Maharaj ons bij te brengen?

  Nederigheid, onwoorwaardelijke en oprechte liefde alleen kan ons tot Ramji brengen als hij ons zijn genade wil schenken.
  Hoogmoed(ego) en arrogantie leiden helemaal ten val bij Shri Ram ji!
  Simpel, zuiver en onbaatzuchtig Shri Sita Ram ji liefhebbend,
  In ieder wezen hem aanschouwend en respecterend onze levens lijden.

  Onderdeel uitmakend van een groter geheel, waarbij elk een onmisbaar is!

  Veel leesplezier,
  Uitkijkend naar de volgende editie…
  Jai Shri Sita Ram ?

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *