Reflecties op Vedanta

  [Please scroll down for the English Version]

  Vedanta

   

  Henriette Muys

  “Het weten dat men het Zelf is” wordt heel duidelijk to helderheid gebracht door het regelmatig en aanhoudend studeren van Vedanta onder de begeleiding van een Vedanta leraar die het Zelf heeft gerealiseerd. Een Vedanta leraar kan op bekwame wijze de ware betekenis van de leringen uiteen zetten. Dit is mijn ervaring.
  Ongeveer 50 jaar geleden op de Middelbare school in Amstelveen las ik de volgende woorden van een Hollandse dichter wiens naam mij ontbreekt.
  “Het wezen van het zijn
  zal wel het zijn van het wezen wezen waarin ik zonder schijn van vrezen de ophef vind van mijn en dijn.”
  Deze woorden maakten een grote indruk op mij en alhoewel ik onmiddellijk daarna emigreerde naar Australia en Engels mijn taal van gebruik en denken werd, vergat ik deze woorden nooit. De tocht naar de waarheid, wie ben ik werkelijk, waar kom ik vandaan en waar ga ik naar toe is een lange reis geweest voor mij met het einddoel zowel als het begin de studie van Vedanta/Advaita Vedanta. Vedanta heeft het gedicht tot helderheid and werkelijkheid gebracht.Vedanta vertelt je onmiddellijk wie je bent en dan geeft je de methoden om wat in je zelf verborgen ligt te openbaren. Stap voor stap ontmachtigen de leringen de machten van de onwetendheid en door deze verwijdering komt de waarheid tot licht. De waarheid die je vindt ben je zelf. Er is alleen de Zelf. Er is geen ander. En deze eenvoud is de waarheid en de liefde die we zijn.
  Onlangs op weg naar Duitsland voor een studie in de Narada Bhakti Sutras had ik de eer om Swami Sunirmalananda te ontmoeten in Amstelveen. Een waar geschenk voor mij waarop ik terug kijk met veel dankbaarheid.
  Ik zo beveel aan allen die zoeken naar de waarheid de studie Vedanta op te nemen. Zodra een mens zichZelf herkent en kent en is …..heeft een mens niets te vrezen.

  English Version

  Reflections on Vedanta

  Henriette Muys

  The knowledge that “I am the Self” is brought home very clearly by regularly and continuously studying Vedanta under the guidance of a Vedanta teacher who has realized the Self.  The Vedanta teacher can skilfully explain the true meaning of the teachings of the scriptures of Vedanta. This is my experience.
  About 50 years ago at the High School in Amstelveen I read the following words from a Dutch poet, whose name I don’t remember. The significance of the lines is this: The essence of Being is the essence of the Reality. In and through this Reality I see, without confusion or fear the world of appearance, of me and mine, and the Truth which is me.

  These words made a big impression on me and, although I immediately emigrated to Australia and English became my language of use and thinking, I never forgot these words. The journey to the truth, as to who am I really, where do I come from and where am I going, has been a long journey for me with the final goal as well as the beginning of the study of Vedanta / Advaita Vedanta. Vedanta has brought the poem to clarity and reality. Vedanta instantly tells you who you are and then gives you the methods to bring out what is hidden within yourself. Step by step the teachings are unveiling and weaking the powers of ignorance and thus, the truth comes to Light. The Truth that you find is you yourself. There is only one: the Self. There is no other. And this simplicity is the truth and the love that we are.

  Recently on my way to Germany for a study in the Narada Bhakti Sutras, I met Swami Sunirmalananda in Amstelveen. A true gift for me to which I look back with much gratitude.
  I recommend to all who seek the truth to include the Vedanta in their study. As soon as a person recognizes himself and knows who he is …. the person has nothing to fear.


  Mevrouw Henriette Muys is een student van Vedanta sinds een lange tijd. Ze heeft verschillende geschriften bestudeerd onder leiding van leraren. Dit, afgezien van persoonlijke studies en meditatie.