Seeking

  The Divine Play

  Narendra van Raaij

   

  Scroll naar beneden voor de nederlandse versie

  You need senses to enjoy.
  To “house” the senses you need a body.
  The body is actually a gathering place for the senses.
  A body without senses loses its function, loses its usefulness and value.
  To enjoy the senses, you need sense objects.
  Then you start “hunting” with your senses and the body is condemned to take action to conquer the sense objects.
  If the ‘conquest’ fails, disappointment / frustration / anger follows,
  Go to try again the next time.
  If the conquest succeeds, a satisfaction follows, a temporary joy, until the next conquest.
  Another object again comes into the sight of the senses.
  What a lot of tools (senses, body, sense objects) and a hassle “this hunting” to become happy.
  When you become aware of the Self, you are free.  That which is beyond the body, beyond the breath and beyond the thought,
  brings you home to the Observer, the Witness, which is your Self, to experience the Joy and Stillness from within.
  Here no body, senses, or sense objects are needed to chase and conquer the objects, to feel and experience the Joy within.
  The joy is there, you carry it with you, without needing all kinds of tools.
  – What lightness, what peace, because you don’t have the ballast here; of the desires, of thoughts, and of the body with its senses.


  What lightness, no one can take this joy away from you,
  because this feeling of joy is your experience, which has revealed itself Innerly to you.
  – What a lightness to stay in It.
  Why look for joy and happiness outside of yourself,
  if it has always been inside, within you?
  This happiness being present as independent, present everywhere.
  It is not temporary. It is unchangeable, imperishable and eternal Joy!
  Why to look for something that you already carry within you?
  The search from Joy to Joy!
  Looking for Joy, while your Inner Self the source of Joy is.

  Is this what is called the Divine Play?


  Het Goddelijk spel

  Om te kunnen genieten heb je zintuigen nodig.
  Om de zintuigen te kunnen “huisvesten” heb je een lichaam nodig.
  Het lichaam is eigenlijk een verzamelplaats van de zintuigen.
  Een lichaam zonder zintuigen verliest zijn functie, zijn nut en zijn waarde.
  Om de zintuigen te kunnen laten genieten heb je
  (zins)objecten = objecten voor de zin(tuigen) nodig.
  Vervolgens ga je “jagen” met je zintuigen en
  is het lichaam veroordeeld om in actie te komen om het zinsobject te veroveren.
  Mislukt de “verovering”, dan volgt teleurstelling/ frustratie/ boosheid, om het een
  volgende keer weer te proberen.
  Lukt de verovering, dan volgt een bevrediging, een tijdelijke vreugde, totdat een volgend
  veroveringsobject weer in het vizier komt van de zintuigen.
  Wat veel hulpmiddelen (zintuigen, lichaam, zinsobjecten) en
  wat een gedoe “het (na)jagen” heb je nodig om gelukkig te worden.
  Wanneer je je bewust wordt van het Zelf, dat Wat is, voorbij het lichaam, voorbij de
  adem en voorbij de gedachte, om thuis te komen bij de Waarnemer, de Getuige in je
  Zelf, om de Vreugde en Stilte van binnenuit te ervaren.
  Hier zijn geen lichaam, zintuigen of zinsobjecten nodig om de objecten te achtervolgen
  en te veroveren, om de Vreugde van binnen te voelen en te ervaren.
  De vreugde is er, draag je met je mee zonder, daarvoor allerlei hulpmiddelen voor nodig
  te hebben.
  – Wat een lichtheid, wat een rust, omdat je hier niet de ballast;
  van de verlangens van het denken en
  het lichaam met zijn hulpmiddelen hoeft mee te dragen.
  – Wat een lichtheid, niemand je deze vreugde kan ontnemen,
  omdat dit gevoel van vreugde jouw ervaring is, die zich Innerlijk zich aan jou
  openbaard.


  – Wat een lichtheid om hierin te verblijven.
  Waarom toch op zoek naar vreugde en geluk buiten je zelf,
  als deze altijd al Innerlijk in jou aanwezig is?
  Dit geluk aanwezig Zijnde als: onafhankelijk, overal aanwezig, niet tijdelijk,
  onveranderlijk, onvergankelijk en eeuwige Vreugde!
  Waarom op zoek naar iets, wat je van binnen al in je meedraagt?
  De zoektocht van Vreugde naar Vreugde!
  Op zoek naar Vreugde, terwijl je Zelf Innerlijk de bron van Vreugde Zelf bent.
  Is dit wat genoemd wordt, het Goddelijke spel?


  About the Author

  Narendra van Raaj

  is a seeker, dedicated to spirituality since decades. He has been visiting India and practising meditation since a long time. In this article, Narendra expresses his insights into spiritual struggle.