Seeking

  Back to the Source

  Narendra van Raaij

   

  Scroll naar beneden voor de nederlandse versie

  By the heat of desire arises

  on the ocean of Divine Consciousness,

  water vapor of thoughts,

  which create

  a rain cloud of thoughts, the mind.

  By the rain shower of the mind,

  the raindrops of thoughts,

  spread itself out

  over the material world of sense objects,

  like tears

  of attachment to the earth.

  Falling down like a raindrop,

  being the cause and creation

  of new life,

  of new desires,

  wandering

  around on the Earth.

  Finally

   as raindrops

  forming a stream,

  increasing in strength

  united into a river,

  on the stillness of

  the waves of breathing,

  with constant surrender,

  and

  the thought of God,

  to flow back

  to its own origin

  the ocean of Divine Consciousness.


  Terug naar de Bron

  Door verhitting van het verlangen

  ontstaat

  op de oceaan van Goddelijk BewustZijn

  waterdamp van gedachte,

  die zich vormt

  tot een regenwolk

  van het denken (the mind).

  De regenwolk

  van het denken (the mind),

  spreidt zich uit

  over de materiële wereld,

  van (de te verlangen) zinsobjecten en

  “huilt” de regenbui

  van gehechtheid uit op de aarde.

  Neervallend als regendruppel,

  nieuw leven en

  nieuwe verlangens

  scheppend

  ronddolend op aarde.

  Om tenslotte

  als regendruppels

  tot een beekje vormend,

  in kracht toenemend

  tot rivier verenigend,

  op de verstillende golven

  van de ademhaling,

  met voortdurende overgave

  van de gedachte aan God,

  terugstromend

  naar zijn eigen oorsprong

  de oceaan van Goddelijk BewustZijn.


   

  About the Author

  Narendra van Raaj

  is a seeker, dedicated to spirituality since decades. He has been visiting India and practising meditation since a long time. In this article, Narendra expresses his insights into spiritual struggle.