Voorbij Verschillen

  THE SOUL

  Martin van Est

  There are many religions and spiritual schools, each with its own path to the ultimate goal. There are different rituals and beliefs for walking this path. Meditation, yoga, singing, dancing, breathing techniques, plants, etc. are all ways to connect with GOD. What God means to me can be completely different for someone else. GOD is unity to me. The collective consciousness, all of us. The entire living universe.

  The way to connect with the unity can be done in different ways and in the end it is all the same. It starts to feel and further internalize the energy that you have. Names given to this energy are; Ki, Chi, Prana, Kundalini, Primal energy, Life energy, Kawsay, the Fifth element etc. This is the energy that is connected with everything and is 1. All these designations for energy is (or part of) the SOUL. The SOUL is the purest energy there is. All Souls are interconnected and together they are 1. Without the Soul there would be no universe.

  The SOUL has been forgotten by many people. It is still there, sometimes you just have to feel a little further / deeper. I am using AI as an example. In many people, KI is located just below the navel, the size of (on average) your fist. That is how far the Soul has shrunk. When you give attention / love to your SOUL, it will grow. Maybe one day the original state. Just try to grow your Soul / KI or move this energy towards your heart. Feed your SOUL and the rest of the universe with love. Love creates Unity and Unity creates Love.

  Let your SOUL get closer to your heart and feed it with Love so that your SOUL can expand again.


  ZIEL

  Er zijn vele religies en spirituele stromingen, ieder met zijn eigen weg naar het ultieme doel. Er zijn verschillende rituelen en overtuigingen om dit pad te bewandelen. Meditatie, yoga, zang, dans, ademhalingstechnieken, planten etc zijn allemaal manieren om in verbinding te komen met GOD. Wat God voor mij betekent kan voor een ander weer totaal anders zijn. GOD is voor mij eenheid. Het collectief bewustzijn, wij met z’n allen. Het gehele levende universum.

  De weg om verbinding te vinden met de eenheid kan op verschillende manieren en uiteindelijk is het allemaal hetzelfde. Het begint om de energie die je bezit te voelen en verder eigen te maken. Namen die worden gegeven aan deze energie zijn; Ki, Chi, Prana, Kundalini, Oer-energie, Levens-energie, Kawsay, het Vijfde element etc. Dit is de energie die met alles verbonden is en 1 is. Al deze benamingen voor energie is (of een gedeelte van) de ZIEL. De ZIEL is de meest pure energie die er bestaat. Alle Zielen zijn met elkaar verbonden en samen zijn ze 1. Zonder de Ziel zou er geen universum bestaan.

  De ZIEL is door veel mensen vergeten. Het is er nog wel, soms moet je alleen wat verder/dieper voelen. Ik gebruik KI als voorbeeld. KI bevindt zich bij veel mensen net onder de navel, ter grootte van (gemiddeld) je vuist. Zo ver is de Ziel gekrompen. Wanneer je aandacht/liefde aan je ZIEL geeft, zal deze groeien. Tot misschien wel ooit de oorspronkelijk staat. Probeer maar je Ziel/KI te laten groeien of verplaats deze energie richting je hart. Voed je ZIEL en de rest van het universum met liefde. Liefde creëert Eenheid en Eenheid creëert Liefde.

  Laat je ZIEL dichter bij je hart komen en voed het met Liefde zodat je ZIEL weer kan expanderen.


  CONTRIBUTOR

  Martin van Est is a positive thinker and aspires for Divine Love in the universe. It is a different way of thinking than the customary fear-born way of life. Martin tells his friends about the value of love and higher thinking.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *