American Radio

    Vivekananda’s  belang bij het parlement van Religies

    Soulstream

    [Rev. Paulette Pipe]

    UNITY RADIO ONLINE uit de VS organiseerde een evenement over het Parlement van Religies en het belang van Swami Vivekananda’s leringen. De naam van de spreker is ds. Paulette Pipe [SOULSTREAM].

    Hier is een deel van dat prachtige programma.