Zo sprak Premananda

    Zo Sprak Swami Premananda

    Swami Premananda - Monastic Disciple of Sri Ramakrishna

    [tegen een huisbewoner] U zou een baan moeten vinden die u meer inkomen zal opleveren. Zolang je in de wereld moet leven, heb je geld nodig. Maar verdien geld met eerlijke middelen – dat doet goed. Verlaag je nooit tot oneerlijke middelen. Oneerlijk zijn is de enige grondoorzaak van alle ongeluk en lijden.

    Wees niet zelfzuchtig. Probeer verlangenloos te zijn en zoek je toevlucht bij God, die de doener van al het goede is. Dan heb je geen angst. De grote zee van de wereld zal verschijnen als een klein plasje dat de hoefafdruk in de klei vult. Maak uw hart en lippen hetzelfde en roep de geliefde Heer oprecht aan. Alle angst zal verdwijnen. Je zult extatische vreugde ervaren. Er zal vrede heersen in je hart. De bron van alle vreugde is de naam van de Heer. Houd Hem vast. Laat u door niets afschrikken. Hij is de Operator, wij zijn Zijn instrumenten. Hij is de meester. Wij zijn zijn dienaren, zijn eeuwige metgezellen.

    Onthoud altijd dat zuiverheid en standvastigheid in waarheid een mens tot een god maken.