Kan het anders?

  KAN HET ANDERS ?

  Burn-out, depressie, angst, een gevoel van schuld, zinloosheid, waardeloosheid, eenzaamheid, onveiligheid? We hebben er allemaal – direct of indirect – mee te maken. Het gaat goed met onze welvaart en we boeken de ene technologische vooruitgang na de andere. En toch lijken we met z’n allen ongelukkiger, angstiger en eenzamer te worden.

  Waarom?

  En kan het anders?

  Het leven is een uitdaging, dat weten we allemaal. Maar we weten niet hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. We zijn meer vertrouwd met het oplossen van een technisch probleem dan met het oplossen van een psychologische vraag. We begrijpen de fysieke natuur van de wereld om ons heen beter dan onze eigen innerlijke natuur. Psychologisch zijn we achtergebleven en bevinden we ons nog in het stenen tijdperk. Maar wat als onze innerlijke natuur van nature al gelukkig en gezond is en we deze slechts beter hoeven te leren kennen?

  Het kan anders!

  We beschikken allemaal in gelijke mate over een natuurlijk, innerlijk en vrij vermogen om gelukkig te kunnen leven. Dit innerlijk vermogen is de ruimte die we gewoon van nature al hebben. De natuur is voor ons allemaal gelijk. Een innerlijk vrij vermogen betekent dat er altijd ruimte is om te antwoorden. De vraag is nu: “Hoe doe je dat op een manier die echt voor je werkt?”

  Door je natural skills te ontdekken!

  DE NATUUR BETEKENT WERKELIJKHEID.

  IMMERS HOE KAN IETS DAT NATUURLIJK IS NIET WERKELIJK ZIJN?

  MEER WETEN

  NATURAL SKILLS PSYCHOLOGIE

  Voor alles dat we psychologisch doen geldt een universeel waarom en een universeel hoe. Het waarom is de natuurlijke basis voor al ons doen, denken en laten en verwijst naar onze diepe innerlijke natuur. Het is de basis van onze humaniteit. Deze basis bestaat uit drie pijlers:

  Drie pijlers natural skills

  De wens en het vermogen om gelukkig te zijn en geen pijn te lijden.

  Het beschikken over een innerlijke, onbegrensde ruimte.

  De natuurlijke verwevenheid van het bestaan.

  Het hoe heeft te maken met de wijze waarop de psychologie van nature ons diep verlangen naar geluk, vrijheid en connectie kan vervullen. Dit zijn de natural skills. Inzicht in dit psychologische waarom en hoe leidt tot realistisch, humaan en succesvol handelen.

  De Natural skills psychologie biedt de kennis en kunde van dit waarom en hoe. Het verklaart waarom sommige dingen psychologisch van nature wel werken en sommige dingen van nature niet. En als je weet wat wel werkt en wat niet, dan weet je automatisch de goede stappen te zetten. Je verliest dan geen energie meer aan dingen die van nature niet kunnen werken. Bovendien leer je moeiteloos meezeilen met wat van nature wel werkt.

  VOLG JIJ JE ERVARING?

  OF VOLGT JE ERVARING JOU?

  NATURAL SKILLS: DE KUNST VAN RELATIE

  Natural skills vormen de natuurlijke, psychologische bouwstenen voor een gezond en gelukkig leven. Ze zijn de natuurlijke functies van ons bewustzijn. Deze zijn voor ons allemaal gelijk. Iedereen beschikt in gelijke mate over deze natuurlijke skills.

  Onze natural skills maken het mogelijk te antwoorden op wat er in ons leven gebeurt. Ze zijn samen te vatten in één woord: relatie. Relatie is de wijze waarop wij ons verhouden tot onszelf en onze omgeving. Het leven is relatie, zonder relatie geen leven. De mate waarin we vertrouwd zijn met onze  natural skills – de mate van zelfkennis – bepaalt de kwaliteit van onze relaties en ons leven.

  De belangrijkste natural skills zijn:

  Naturals skills training

  1. Waarneming vindt van nature van binnen naar buiten plaats.
  2. De samenhang tussen gedachte & gevoel vormt onze staat van zijn.
  3. Het conditionerende karakter van onze psyche & de macht der gewoonte.
  4. Het vermogen van het hebben van bewuste aandacht.
  5. Het vermogen jezelf te veranderen.

  Happinez


  Website: www.kindercoaching-ikben.nl

  Francis van Schaik

  Francis van Schaik is een coach van jongeren en ook een student van menselijke relaties met de natuur, de wereld en de Waarheid. Ze levert regelmatig bijdragen aan ons online magazine. Francis is de bijdragende redacteur van deze pagina.