Idees

  Idees

  Onvolwassenheid overwinnen

  Het is niet nieuw dat volwassen mensen zich als kinderen gedragen. De wereld gedijt op onvolwassenheid. Niet nu, maar sinds de oudheid. Zo voelde Socrates zich toen hij werd bevolen om vergiftigd te worden. Onvolwassenheid heeft de mensheid enorme schade berokkend. Overal om ons heen zien we mensen domme beslissingen nemen, machthebbers die de verkeerde afslag nemen en hun land en anderen schade berokkenen. Door het verwoestende beleid van de onvolwassen mensen lijdt de wereld.

  En we geven God de schuld van ons lijden.

  Onvolwassenheid en ego zijn met elkaar verbonden. Hoe groter de onvolwassenheid, hoe sterker het ego. “Ik ben de baas, ik weet alles. Ik ben de beste”, zijn de zelfindrukken van de onvolwassenen. Degenen die de geschiedenis hebben gelezen, weten hoe onvolwassen mensen, vanwege hun rauwe ego’s, een welvarende wereld naar de ondergang hebben geleid. Onvolwassenheid beïnvloedt verschillende aspecten van de persoonlijkheid. De eerste is het egocentrische leven, wat alles betekent voor mij en mijn geluk. Onvolwassenheid veroorzaakt bijziendheid. Een onvolwassen persoon kan niet verder kijken dan een paar uur of dagen. Verziendheid is de meest essentiële eigenschap van elke leider, die afwezig is bij het nukkige kind met een groot lichaam. Onvolwassenheid zorgt ervoor dat het individu verkeerde beslissingen neemt, wat uiteindelijk kan leiden tot persoonlijke en sociale schade.

  Het lichaam mag groot worden maar het innerlijk blijft een kind.

  Dus waarom wordt iemand onvolwassen? De simpele reden is dat hoe verder we van het Zelf of Centrum verwijderd zijn, hoe onvolwassener we zijn. Hoe dichter we bij het centrum van onze persoonlijkheid zijn, wat het Zelf is, hoe meer licht, kennis en begrip we hebben.

  Waarom onvolwassenheid?

  Gebrek aan morele en spirituele training sinds de kindertijd is een belangrijke reden. Ouders concentreren zich alleen op het fysieke kind en geven het minst om mentale ontwikkeling. Geestelijke ontwikkeling is geen training in muziek, tekenen en dansen. Het is trainen in het hogere leven. Je wordt geboren, je wordt getraind in spreken en lezen en schrijven, je kijkt televisie, je eet en groeit. En je volgt je verlangens, en na een paar jaar ben je een bundel problemen.

  Zo werd het hindoeïstische kind van kinds af aan geleerd om te bidden. Lesgeven over gebed, goddelijkheid, enz. is geen “hersenspoeling”, maar “onwassing”. Het kind op de juiste manier trainen is geen hersenspoeling, net zoals het trainen van een plant om recht te groeien geen kwaad kan. Kinderen horen ook met hun ogen. Hindoe-ouders baden traditioneel, aanbaden God, gingen op pelgrimstochten, onthielden zich van het kwaad en gaven zo het goede voorbeeld. Op zevenjarige leeftijd wordt de krachtigste mantra, een dynamo van spirituele vibratie, Gayatri, ingeprent. Dit zal het werk doen. De heilige trillingen van Gayatri wekken Buddhi, het spirituele intellect en de visie worden helder. De ontwaakte persoonlijkheid zal het volwassen individu zijn, die zich niet zal laten leiden door zijn of haar onvolwassen ego maar door het hogere Zelf. Dit is volwassenheid.

  Geef alle aarzeling op en leer uw kinderen bidden, mediteren, Gods namen herhalen en ze laten groeien in een spirituele sfeer. Dat is het beste wat een ouder kan doen.

  Swami Sunirmalananda