Overons

  Over Ons

   

  शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः
  Moge het nageslacht van onsterfelijkheid luisteren!
  Krishna Yajurveda

  Deze maandelijkse, gratis online magazine wordt aangeboden door de Vedanta Society of Holland, een tak van de wereldwijde Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission.

  Welkom bij Vedānta Vāni

  Bij de gratie van Sri Ramakrishna, Moeder Sri Sarada Devi en Swami Vivekananda presenteren we deze uitgave van het maandelijkse virtuele tijdschrift Vedānta Vāni. Vedanta Vani is nu bijna vier jaar oud. Vanaf januari 2023 hebben we geprobeerd om ons eigen thema te maken en hebben we geprobeerd om Nederlandse en Engelse delen te scheiden.

  Het doel van dit online magazine is om nobele ideeën via de technologische snelweg steeds meer mensen te laten bereiken. Naast het verspreiden van de boodschap en het aanmoedigen van steeds meer zoekers om hogere gedachten te denken, biedt Vedānta Vāni ook mogelijkheden voor verschillende verborgen talenten om zich te uiten. Dit alles en nog veel, veel meer, bij de gratie van Sri Ramakrishna.

  Wie was Sri Ramakrishna?

  Sri Ramakrishna leefde een onvoorstelbaar geweldig leven tussen de jaren 1836 en 1886. Elk moment van zijn leven werd geleefd in intens zoeken en streven. Hij was een levend laboratorium. Dit levende laboratorium van de hoogste orde experimenteerde alle spirituele paden die de wereld kent met het grootste verlangen, en bereikte het doel door ze allemaal te volgen. In slechts ongeveer 50 jaar leefde Sri Ramakrishna ‘het leven van 5000 jaar collectieve menselijke aspiratie’. Het was alsof het hele menselijke streven van duizenden en duizenden jaren in één enkele persoonlijkheid werd verpakt. Sommige mensen doen er jaren over om één ideaal te verwezenlijken. Sri Ramakrishna deed er een paar uur over om hetzelfde te beseffen, vanwege de bovenmenselijke intensiteit, diepgang en volledige toewijding. Dagen en nachten werden doorgebracht in het diepste verlangen. Sri Ramakrishna heeft maandenlang nooit geslapen. Bovendien is Sri Ramakrishna de enige goddelijke persoonlijkheid in de geschiedenis van de mensheid die zes lange maanden in de hoogste staat van nirvikalpa samadhi heeft geleefd. Zes lange maanden. Als hij huilde om het visioen van het Opperwezen, zou zijn verlangen zijn lichaam zo verhitten dat het aanraken van zijn arm, hoewel bedekt met verschillende dekens, steenpuisten op de handpalmen van de persoon zou veroorzaken. Zo’n leven was nog nooit eerder gezien. Het was niet voor niets dat Swami Vivekananda, de meest rationele persoon ooit geboren, tientallen jaren worstelde om dit grote fenomeen genaamd Ramakrishna te begrijpen en noemde hem de bron van incarnaties.
  Moeder Sri Sarada Devi was de spirituele partner van Sri Ramakrishna. Ze was de bron van zuiverheid, stilte, rust en goddelijkheid. Een leven van totaal verborgen maar intense soberheid, moeders realisaties en ervaringen gingen alle schriftuurlijke grenzen te boven. Haar leven is één lang verhaal van intense soberheid, gebed en liefde voor iedereen. Sri Ramakrishna en Moeder Sarada Devi toonden talloze zoekers het pad naar verlichting. Van al hun discipelen vormden 16 jonge mannen de eerste kloosterorde, geleid door Swami Vivekananda. Swami Vivekananda bracht yoga, hindoeïsme en Vedanta naar de wereld. Zijn deelname aan het World’s Parliament of Religions in 1893 in Chicago veranderde de wereld en het religieuze denken van de mensheid voorgoed. Afgezien van de 16 jonge verlichte monniken, leidden ook de vrouwelijke discipelen van Sri Ramakrishna en Moeder glorieuze spirituele levens, bereikten het hoogste en zo ontstond uiteindelijk ook de vrouwelijke kloosterorde.

  De Ramakrishna-kloosters [Math] en de Ramakrishna-missie zijn tweelingorganisaties, opgericht door Swami Vivekananda [1863-1902] met de zegeningen van zijn goddelijke Meester, Sri Ramakrishna, en de Goddelijke Moeder, Sri Sarada Devi. De tweelinginstellingen volgen de filosofie van Vedanta, zoals blijkt uit de levens van Sri Ramakrishna, Moeder Sri Sarada Devi en Swami Vivekananda. De tweelinginstellingen hebben wereldwijd meer dan 200 vestigingen en werken op alle mogelijke manieren aan het algemene welzijn van iedereen. Het doel is geestelijk. Het hoofdkantoor van de Ramakrishna Order [Math and Mission] bevindt zich in Belur Math, Howrah, West-Bengalen, India. Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland is een van de takken van de Ramakrishna Math. Het is in Hoogersmilde, vlakbij de stad Assen.

  Vedānta Vāni [The Voice of Vedanta] is ons nieuwe online magazine, een bescheiden poging om de wijsheid van Vedanta virtueel te verspreiden via de elektronische media. Het doel van dit tijdschrift is om alle zoekers bij elkaar te brengen, om de kennis van Vedanta te verspreiden, om iedereen te informeren over de leringen van Sri Ramakrishna, Moeder Sarada Devi en Swami Vivekananda, en om het leven van iedereen te verrijken.

  Vedanta Vani is tweetalig. Het is in het Engels en Nederlands. In de huidige wereld van hectische activiteiten en talloze online informatie, als dit kleine tijdschrift u een paar goede dingen kan brengen, zullen onze inspanningen succesvol zijn. Inspireer uw vrienden en familie om zich op dit tijdschrift te abonneren.

  Vedanta Vani is gratis.

  Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland
  Rijksweg 141 and 142
  Hoogersmilde
  9423PA
  The Netherlands

  Swami Sunirmalananda
  Editor
  With contributors

  In het Nieuws…