Idees: Nieuwe Wereld

  Idees

  Nodigheid van een Nieuwe Wereld

  Als je naar de wereld om je heen kijkt, voel je je helemaal niet zo aangemoedigd. Ze hebben zoveel dingen uitgevonden om je sterk, gezond en gelukkig te houden, en ook om het leven gemakkelijker te maken. Maar deze “dingen” lijken in de showroom in vitrines te staan. Er zijn tussenpersonen. Deze tussenpersonen, in de vorm van verzekeringen, overheidsbeleid, enzovoort, zorgen ervoor dat deze prachtige dingen je niet zonder veel moeite, uitgaven en strijd kunnen bereiken.

  Een eeuw geleden zou je sterven als je zelfs maar diarree zou hebben. Nu hebben ze voor bijna alle kwalen remedies ontdekt. Maar er komt een verzekering. Verzekeringen zijn, net als alle andere uitkeringen, een sector. Het is een vicieuze cirkel. Omdat ze allemaal een verzekering hebben, vragen medische bedrijven en ziekenhuizen meer dan nodig is. Omdat ziekenhuizen en medische bedrijven meer in rekening brengen dan nodig is, stijgt de verzekeringspremie. Verplichte verzekeringen leveren verzekeraars en overheid jaarlijks behoorlijk wat geld op. Je mag berekenen. Toch zijn er niet voldoende artsen en huisartsenpraktijken. Ook de behandeling is een uitdaging en medicijnen zijn vrijwel niet beschikbaar. Verder bestaat er geen concept van “essentiële diensten”. Als u iets overkomt op zaterdag, zondag of op een feestdag, geen behandeling. Je moet naar het “noodgeval” gaan, waar ze voor alles het dubbele in rekening brengen.

  Wat betreft andere voorzieningen die de wetenschap ons tot nu toe heeft geboden, bepaalt het overheidsbeleid of we ze gemakkelijk kunnen gebruiken of niet. Nu is het regeringsbeleid in Europa oorlog. Na het virus hadden ze nog wat langer kunnen wachten tot de economie weer aantrok. Ondanks de vreselijke herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog, een nieuwe oorlog, moordpartijen, vernietiging van gebouwen en infrastructuur, en vluchtelingen. Alle regeringen zijn druk bezig met het leveren van wapens, munitie, geld en hulp aan de oorlog. Van wiens geld? Jouw belastinggeld. En er wordt veel uitgegeven aan ‘vluchtelingen’ en migranten.

  Het is heel koud. Denk maar aan het zorgeloos verwarmen van uw huis. Je kan niet. Alles is buiten bereik: gas, elektriciteit. In zogenaamde ‘arme en overbevolkte’ landen als India is de situatie omgekeerd. India is heet. Dus of ze nu arm of rijk zijn, ze hebben allemaal constant ventilatoren of airconditioning. Hier vraagt de overheid zelf om slechts vijf minuten te baden, geen gas te gebruiken voor verwarming enzovoort. Miljoenen worden uitgegeven aan nutteloze oorlogen, maar hetzelfde kan niet worden gekanaliseerd voor het welzijn van uw burgers. Dus, inclusief eenvoudige etenswaren, is alles duur. Nog een zwaard dat voortdurend op ons hoofd bungelt, is koolstof. Je kunt geen lamp aansteken, en ze zullen zeggen dat je “bijdraagt aan de opwarming van de aarde”. 75% water, 10% woestijn en slechts 15% land voor mensen. Maar niet alleen mensen. Er zijn ook bomen. Toch wordt aangekondigd dat mensen bijdragen aan de opwarming van de aarde.

  We hadden problemen vóór wetenschappelijke ontdekkingen. We wisten niet hoe we moesten leven, hoe we gezond moesten zijn, hoe we kwalen moesten behandelen, hoe we ons tegen kou en hitte moesten beschermen, hoe we snel moesten reizen. Nu weten we alles. Maar we zijn gebonden.

  Er is dus een nieuwe wereld nodig om in vrede te kunnen leven. Waarom zouden we ons hele leven in ellende, zorgen en stress moeten leven? Waarom zouden we leven met overal comfortgadgets, maar niets is toegankelijk? Het recht op leven is het fundamentele recht voor alle mensen.

  Wat is de oplossing die Vedanta geeft? Vedanta zegt dat de wereld zo zal blijven. Je moet loodrecht groeien in plaats van horizontale aanpassingen te maken. Hoe, houd gewoon vast aan God. Houd vast aan de Goddelijke Moeder.

  Swami Sunirmalananda