Shivananda

    Dat zei Swami Shivananda

    Je moet proberen een beetje te mediteren. De nacht is de ideale tijd voor meditatie. Als je mediteert, al is het maar voor een korte tijd, probeer je dan volledig los te maken van je werk. Schud alle zorgen van je af en trek jezelf van alles terug, probeer je te vestigen in jezelf. Je moet dit minstens één keer per dag oefenen, ook al is het maar voor een korte tijd. natuurlijk heb je je plichten en verantwoordelijkheden in de wereld, je pijn en plezier daar; maar dit alles is van voorbijgaande aard. Deze wereld is onwerkelijk: niets is zekerder dan dat.

    Hoewel het werk dat je doet ongetwijfeld goed is, zul je een tijdje je geest zelfs hiervan moeten abstraheren en het aan de lotusvoeten van de Heer moeten aanbieden, terwijl je tegelijkertijd verzonken bent in de gedachte aan Hem, die de Allerhoogste Vader, de belichaming van Waarheid en Goedheid. De Heer zal dan je hele hart in beslag nemen en er zal geen gedachte meer zijn aan deze wereld, zelfs geen gedachte aan jouw individualiteit. Bid aldus tot God: “O Heer, geef mij geloof en toewijding, kennis en onderscheidingsvermogen. Zorg ervoor dat ik niet verstrikt raak in de strikken van de wereldbetoverende maya.” Als je bidt, bid dan met heel je hart en ziel. Als je mediteert, probeer dan één te zijn met God, om het bewustzijn van eenheid en identiteit te hebben. Je moet in elk geval op deze manier oefenen.

    Mijn kinderen, ik herhaal: Leg aan het eind van de dag, ook al is het maar voor een korte tijd, alles opzij en communiceer met God. In het begin heb je misschien wat moeite met het beoefenen van meditatie op deze manier, maar er is geen reden om te stoppen met proberen. Bid tot Hem en Hij zal je vrede geven. Vanuit Zijn mededogen zal Hij je hart sterken en je één maken met Hem. Door het beoefenen van meditatie zal de gemoedsrust groeien en alleen dan zul je in staat zijn om in de juiste geest humanitaire activiteiten te ondernemen. Weet zeker dat deze wereld en alle levende wezens van Hem zijn. Hij is de schepper, jullie zijn Zijn dienaren. Je bent gezegend in de mate dat Hij, in Zijn genade, je toestaat Zijn schepselen te dienen. Meditatie op God zal het ego vernietigen, en Hij zal dan alles in allen zijn. Alleen wanneer uw geest deze toestand bereikt, kunt u echt filantropisch werk doen.