Hoe Werkt Onze Denkgeest?

Hoe Werkt Onze Denkgeest?

Corne van Nijhuis

Hoe werkt onze denkgeest?  

Soms denk je wel eens, waarom denk ik zoveel, waar komen al die gedachten toch vandaan en  waarom heb ik niet een keer échte rust in mijn hoofd. Toen die gedachte weer eens bij mij op  kwam nam ik mij voor daar eens voor mij zelf een duidelijk antwoord op te zoeken. Dat antwoord  deel ik in deze bijdrage, waarin ik zal proberen uit te leggen hoe de denkgeest werkt.  

Elke bewuste handeling, of deze nu fysiek of mentaal is, wordt aangezet met een gedachte. Echter  iedere gedachte creëert een imprint (samskara) in de het bewustzijn. Wanneer een bepaalde  imprint herhaaldelijk wordt aangebracht, wordt die meer expliciet en ontstaat er een subtiel latent  verlangen dan wel aandrift (vasana). Als dergelijke subtiele verlangens sterk genoeg zijn, beginnen  deze vervolgens de gedachten te beïnvloeden in de vorm van denkpatronen (vrittis). Deze  denkpatronen vormen vervolgens mede de persoonlijkheid van iemand.  

Dit geheel kan worden gezien als een cyclus:  

  • een handeling leidt tot een bepaalde imprint (samskara)
  • de imprint leidt tot een bepaalde aandrift (vasana)
  • de aandrift leidt tot een verlangen dat zich manifesteert als specifiek denkpatroon (vritti; fluctuatie in het bewustzijn; gedachte)
  • een specifiek denkpatroon leidt weer tot een bepaalde handeling.

Een ‘aandrift’ is de plant die groeit als het zaad van een ‘imprint’ ontkiemt.  

Een vasana is een imprint die is gevormd in het verleden en die iemands keuzes en gedrag in het  heden (mede) stuurt. Anders benaderd zijn het aandriften of latente inherente neigingen dan wel  subtiele verlangens, die voortvloeien uit onze eerdere acties. Dit omvat de acties in ons huidige,  maar vooral ook onze vorige levens. Het zijn subliminale sporen, die sluimerend aanwezig zijn in  het causale lichaam, totdat hun ‘inbreng’ voor de denkgeest nodig is om een beslissing te nemen  over hoe een bepaalde stimulus moet worden geïnterpreteerd en hoe erop moet worden  gereageerd. Een vasana kan in ‘moderne fysische termen’ worden gezien als quantumposities in  ons bewustzijn. Vasanas beheersen dus als zodanig de denkgeest en bepalen als zodanig indirect  ons gedrag en dus onze handelingen. Op die wijze bepalen ze dus ook mede het karma dat wij in  ons leven verzamelen.  

Gedachten zijn de golven die ontstaan in de oceaan van bewustzijn.  

Bijvoorbeeld: als zich de gelegenheid voordoet om intimiteit te delen, zal de vasana, die door  eerdere plezierige ervaring is gevormd, de denkgeest ‘vertellen’ dat intimiteit plezierig is en dat je  door moet gaan.  

Dus elke keer dat we ons bezighouden met een bepaalde activiteit of ons overgeven aan een  bepaalde vasana, versterken we deze. Op die manier krijgen vasanas na verloop van tijd een soort  eigen leven. Dat wil zeggen: in plaats van eenvoudigweg te wachten tot het door de denkgeest  wordt geraadpleegd wanneer het een beslissing moet nemen met betrekking tot een object  waarmee de vasana wordt geassocieerd, begint de vasana als het ware bevrediging te eisen. Dit  fenomeen is de oorzaak van onze verlangens, gehechtheden, gewoonten en in extreme gevallen  zelfs verslavingen. Een vasana die zich als denkpatroon (vritti) manifesteert, kan in ‘moderne  fysische termen’ worden gezien als een ingesleten neurale verbinding in onze hersenen, die de  quantumposities in ons bewustzijn (gedachten en daarmee onze handelingen) beïnvloeden.  

In termen van het eerdere voorbeeld: in plaats van simpelweg te reageren op kansen als die zich  voordoen, begint men actief intimiteit te zoeken, bijvoorbeeld door te flirten of deel te nemen aan  (online) dating.  Vanwege onze vasanas beweegt ons handelen zich dus ook op redelijk voorspelbare manieren.  We zoeken vanwege onze vasanas namelijk naar dezelfde objecten van verlangen, we vermijden  dezelfde grenzen buiten onze comfortzone en we reageren daardoor eerder intuïtief dan bewust  op situaties. Soms echter kunnen vasanas zo sterk worden dat de bindende aard ervan niet alleen  iemands situationeel gedrag beïnvloedt, maar een aspect van iemands karakter of persoonlijkheid  wordt.  

Vasanas die denkgeest gaan beheersen en iemands daden gaat af dwingen, is het een bindende  vasana. In dit stadium gelooft de iemand dat zijn of haar geluk afhangt van het object van de  vasana. Hij zal dan dwangmatig bepaalde handelingen voortdurend nastreven. Een vasana is op  zichzelf overigens niet slecht. Het hangt af van het object van de vasana, de aard van de actie  waartoe het iemand aanzet en de mate van gehechtheid die iemand eraan heeft.  

Door alle verlangens die we in het dagelijks leven hebben, blijven we voortdurend dergelijke  subliminale sporen achterlaten in ons bewustzijn. Deze sporen zorgen er dus ook voor dat we (in  zowel de waak- als droomtoestand) in een staat van voortdurende onrust leven: we zijn altijd bezig  met het plannen van de toekomst en het nadenken over het verleden, dan wel we liggen te  dromen. Dit verhindert ons om in de staat van helderheid te leven die ontstaat in diepe slaap of  wanneer we in zuivere meditatie verkeren. Om rust in ons hoofd te vinden zullen we dus onze  vasanas moeten beteugelen, onze verlangens reguleren en onze belastende gehechtheden  loslaten. Alleen dan kunnen wij als we willen mentaal verblijven in het universele ZIJN.  

Ik hoop met deze bijdrage inzicht te hebben gegeven hoe ik kijk naar het functioneren van onze  denkgeest.  

 

________________________________

Dhr Corne van Nijhuis is een Vedanta-geleerde. Hij levert regelmatig bijdragen aan dit tijdschrift. Hij heeft boeken geschreven en vertaald, en heeft veel gereisd, bijna over de hele wereld. Zijn diepgaande studie van Vedanta en andere systemen helpt hem moeilijke ideeën op een eenvoudige en gemakkelijk te begrijpen manier uit te drukken.