Denk Hier eens Over

Leringen van Swami Premananda

Het is het beste om geen enkele autoriteit over anderen te hebben. Als u niet weet hoe u het moet gebruiken, kan dit een bron van groot gevaar zijn. De Gita – evenals onze eigen levende Gita, Sri Ramakrishna – heeft de werkelijke betekenis van ongebonden, puur, onzelfzuchtig werk tot uitdrukking gebracht.

Helaas! U wordt onrustig van woede vanwege een paar woorden van die meneer. Maar kijk eens wat een slechte behandeling, welke beledigingen Sri Ramakrishna zo geduldig en zonder klagen verdroeg – van een gewone poortwachter! Is dit geen les voor ons? Zijn zij, net als de wereldsgezinden, alleen gekomen om gezag over anderen uit te oefenen? Werk of dienstverlening heeft geen zin tenzij het u helpt zuiverheid van hart te bereiken. Anders zal het werk tevergeefs zijn. Wie kan een ander werkelijk ten goede komen? Door onzelfzuchtig werk te doen en anderen te dienen, doen we goed voor onszelf. Onze geest wordt zuiver. We leren geduld en verdraagzaamheid te hebben. Is dat een kleine stap in de richting van de oplossing van het levensprobleem? Wees als de dorsmachine. Behoud het goede [zie het goede in anderen] en verwerp het kwade [zie geen kwaad]. Zo beleef je veel plezier. Hoeveel leert Sri Ramakrishna mij door mij in verschillende omstandigheden te plaatsen! Ik dacht dat ik aan de universitaire examens was ontsnapt door mijn toevlucht te zoeken in Sri Ramakrishna, maar nu merk ik dat ik bij elke stap examens krijg. Als ik klaar ben met leren, denk ik dat Hij mij waarschijnlijk zal vrijlaten.

Door je toevlucht te zoeken in Sri Ramakrishna heb je een nieuw licht ontvangen. Vele anderen ontvangen dit licht ook door jullie prachtige levens te zien.