Dit is voor u

Vrede

Hoe gelukkig te zijn?

Swami Satprakashananda

Veel mensen zeggen: “praat niet over ongeluk; laten we het ongeluk ontkennen. Laten we zeggen: “We zijn allemaal gelukkig, we zijn allemaal gelukkig.” Alsof je geluk kunt krijgen door zulke zinnen te schreeuwen of te herhalen “Ik ben gelukkig”! Als je geluk krijgt, is het een soort geluk dat aan de oppervlakte drijft. Het oppervlak heeft geen diepe wortels in je leven. Als je wat bloemen op het oppervlak van een meer gooit, zullen de bloemen drijven, maar ze hebben geen wortel in de grond en zullen verwelken. Evenzo kun je met dit soort ‘positief’ denken niet van het ongeluk afkomen.


Kapila, de grondlegger van het Sankhya-systeem van de hindoefilosofie, waaruit het yogasysteem voortkwam, waaruit het yogasysteem voortkwam, begon zijn filosofie met het thema dat het leven vol ongeluk is. Er zijn drie soorten ellende: die uit onszelf voortkomen; die uit de omgeving komen, van de buitenwereld; en degenen die afkomstig zijn van bovennatuurlijke bronnen. Boeddha had een vergelijkbare aanpak. Boeddha was de zoon van een koning. Zijn vader probeerde hem te beschermen, waar hij geen leed zou ondervinden. Maar dat kun je niet doen. Je kunt niet in perfecte bescherming leven. Boeddha ging op een dag naar buiten en vond een aantal zieke personen die hevige pijn leden. Zo kwam de Boeddha voor het eerst in aanraking met ellende en schrok hij. Toen vond hij een oude persoon wankelend: “Dat is ouderdom. Iedereen die lang genoeg leeft, zal aan die toestand worden onderworpen.” Eindelijk, het ergste, Boeddha zag een dode persoon, de kist gedragen door huilende familieleden. Boeddha overwoog dit alles in zijn geest. Hij vroeg: “Is er geen oplossing voor ellende?” En die vraag veranderde zijn leven.
Je moet dus niet gealarmeerd raken als iemand zegt dat het leven vol ellende is. Degenen die zeggen dat het zo is, zijn niet cynisch. Ze zijn gewaagd. Ze willen de dingen onder ogen zien. Er wordt gezegd dat als je de dood duizend keer onder ogen ziet, je alleen dan onsterfelijk kunt worden. In een van de Upanishads staat het verhaal van een jonge man, stevig, optimistisch, sterk en viriel, die het huis des doods binnengaat om de vraag te stellen: “Wat gebeurt er met personen in het hiernamaals? wat gebeurt er als iemand sterft?” De God van de Dood antwoordt: “Vraag me alles wat je wilt; voor elke hoeveelheid rijkdom. Vraag naar een willekeurig aantal vrienden en relaties die duizenden jaren zullen leven. Maar vraag me niet naar het hiernamaals.” Maar de jonge man hield vol. En door zijn volharding leerde hij de geheimen van leven en dood kennen.

Waarom is er ongeluk in de wereld? We kunnen de oplossing niet vinden door de vraag te negeren, maar door de leeuw in zijn eigen hol uit te dagen. Zoek uit of er een oplossing is. Religie begint op zoek naar die oplossing. Wat is de moderne oplossing voor ongeluk? Mensen hebben vanaf de dagen van Darwin gezegd dat het een kwestie van evolutie is. Het leven is niet op een bepaalde datum geschapen. Het leven is een proces van evolutie. De wet van het leven is een strijd om het bestaan en het overleven van de sterkste. Door evolutie bereiken we een staat waarin we perfect of bijna perfect zullen zijn en gelukkig zullen zijn. Maar niets wijst erop dat die dagen nabij zijn. Door de evolutie, zo lijkt het, raken mensen steeds meer in de ellende. We merken dat het leven steeds gecompliceerder wordt. En deze theorie van ‘survival of the fittest’, de filosofie dat macht gelijk heeft, het leven is voor de sterkste – het creëerde een Hitler. Het geeft geen oplossing.

Geen enkel systeem kan ons ooit gelukkig maken, hoe perfect het ook is. sommigen zeggen: “Verwijder armoede; mensen zijn economische eenheden. Laat goederen gelijkelijk worden verdeeld, zodat er geen rijke of arme mensen zullen zijn.” Maar dat geeft of kan geen geluk geven. Hoe kun je, door simpelweg rijkdom gelijk te trekken, een hemel op aarde tot stand brengen?
U ziet dus dat echt geluk niet voortkomt uit het leren van boeken, uit politieke macht, uit filosofie of psychologie. Echt geluk zal alleen komen als we kennis hebben van het oneindige. Geen objectieve kennis, maar directe realisatie.

 

 

 


About the Society – Vedanta Society of Kansas CitySwami Satprakashananda (1888 – 1979) was een monnik van de Ramakrishna Orde. Hij werkte in America.