Verdwaalde Gedachten

The Lockdown Situation: Effects on our lives

Francis van Schaik

Scroll naar beneden voor de nederlandse versie

The world seems out of control. There is action everywhere, both negative and positive. Panic about the pandemic, stress about all measures, riots by young  people, conspiracy theories, pollution of the earth, hunger in poor and overcrowded countries, refugee inflows and so on. On the other hand there is hope due to vaccines,

There is fund-raising for those duped in the riots, and all kinds of projects to restore the earth, to clean it up, to help the refugees and to provide food projects for the hungry in home and abroad. Thus there are two sides.

The world comes back into balance by itself and that’s why I trust we’ll get through this.

Such a pandemic is not for nothing. It is here because we have something to learn. It is natural in response to how we interact with each other and with the world. We wish hang out. We crave for true attention outside and have only been concerned over that within one circle, to satisfy the external world. Only that won’t work if we don’t first give love and attention to your within, the dear ones.

Now we can no longer flee outside. There is no more distraction. We’re inside, alone or with our family and are thus forced to look at ourselves. And that is not always fun, because only now do we notice how we have been rolled over it.

Quarrels arise at home and families fall apart because it’s too intense and

too confrontational. I see and hear it daily because there are children in school who

come because at home they have no pleasant learning environment.

But I also hear in conversations with children that it calms down again.

Because we spend longer at home together there is also a resignation. People

also see that continuing like this does not work and we shall have to look for other ways of living at home to regain balance.

I am so happy about that, because our kids get what they have need for! Just time for each other. They can just be at home during this period, and you are teaching them while you are alone, instead of when you run like crazy and are busy with the outside.

That is just so positive about these times. We first need chaos to regain peace. We think a lot about things and thereby make them more deliberate choices instead of impulsive hurried actions.

 

So no matter how bad it may seem right now, it will always work out. Keep faith and

use this time to take a good look inside and find out what you really want instead to run after everyone. Choose something that comes out of yourself and you will find it all then goes so much easier. Because you are completely

 

 


Nederlandse Versie

De wereld lijkt op hol. Overal is actie, negatief
en positief. Paniek over de pandemie, stress door
alle maatregelen, rellen door jongeren,
complottheorieën, vervuiling van de aarde,
honger in arme en overbevolkte landen,
vluchtelingenstromen en ga zo maar door. Maar
daar tegenover staat hoop op vaccins,
inzamelingsacties voor de gedupeerde van de
rellen, allerlei projecten om de aarde weer op te
schonen, de vluchtelingen te helpen en de
voedselprojecten voor de mensen met honger in
binnen- en buitenland.
De wereld komt vanzelf weer in balans en daarom
heb ik vertrouwen dat we hier doorheen komen.
Zo’n pandemie komt niet voor niets, maar om ons
iets te leren. Het is een natuurlijk gegeven als reactie op hoe wij met elkaar en de wereld
omgaan. We snakken naar echte aandacht en zijn alleen maar bezig geweest met in een
kringetje draaien om de buitenkant tevreden te stellen. Alleen lukt dat niet als je niet
eerst je binnenkant liefde en aandacht geeft.
Nu kunnen we niet meer vluchten naar buiten. Er is geen afleiding meer. We zitten binnen,
alleen of met ons gezin en worden zo gedwongen om naar onszelf te kijken. En dat is niet
altijd even leuk, want nu pas merk je hoe je daar overheen bent gewalst.

Er ontstaan ruzies thuis en gezinnen
vallen uit elkaar, omdat het te heftig is,
te confronterend. Ik zie en hoor het
dagelijks doordat er kinderen op school
komen werken, omdat ze thuis geen
prettige leeromgeving hebben.
Maar ik hoor ook in gesprekken met deze
kinderen dat het weer rustiger wordt.
Doordat we langer met elkaar thuiszitten
komt er ook een berusting in. Mensen
zien ook dat zo doorgaan niet werkt en
zoeken naar andere manieren om thuis
weer in balans te komen.
Daar ben ik zo blij om, want wat hebben
onze kinderen het nodig! Gewoon even
tijd voor elkaar. Ze mogen gewoon zijn
in plaats van ze te leren dat je alleen


maar iets bent als je als een bezetene doorrent en bezig bent met de buitenkant.
Dat is juist zo positief van deze tijd. We hebben eerst chaos nodig om de rust weer te
hervinden. We denken veel na over de dingen en maken daardoor meer weloverwogen
keuzes in plaats van impulsieve gehaaste acties.

Dus hoe erg het momenteel ook lijkt, het komt altijd weer goed. Houd vertrouwen en
gebruik deze tijd om goed naar binnen te kijken en te ontdekken wat je echt wilt in plaats
van iedereen achterna te rennen. Kies iets wat uit jezelf komt en je zult merken dat alles
dan zoveel makkelijker gaat. Omdat je er helemaal achter staat, vol passie! En dan lukt
het altijd, want het komt met liefde.


About the Contributor

Francis van Schaik

Mrs Francis van Schaik is a coach of children and also a student of human relationships with nature, the world and Reality. She is a regular contributor to our online magazine. Francis is the contributing editor of this page.

Francis van Schaik is een coach van jongeren en ook een student van menselijke relaties met de natuur, de wereld en de Waarheid. Ze levert regelmatig bijdragen aan ons online magazine. Francis is de bijdragende redacteur van deze pagina.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *