Idees

Idees

Sri Krishna en Oorlog

Sri Krishna was een leider die vanaf het front leiding moest geven. Zijn verantwoordelijkheden waren enorm. Hij moest de Kaurava’s in zijn eentje ervan overtuigen dat oorlog nutteloos is. Hij ging helemaal alleen naar het koninkrijk van de Kaurava’s en deed zijn best om de oorlog te stoppen. Hij zei tegen Duryodhana, de keizer van de Kaurava’s: “Je hebt het land weggenomen dat rechtmatig toebehoort aan de Pandava’s. Geef ze minstens vijf dorpen, en laat er geen oorlog komen.” De arrogante Kaurava verklaarde dat er nog geen vijf centimeter land gegeven zal worden.

Krishna stuurde toen Kunti, de moeder van de vijf Pandava’s, met een geweldige boodschap. Haar werd onthuld dat Karna, de ruggengraat van de Kaurava’s, een van haar eigen zonen was. Karna was eigenlijk de eerste Pandava, maar omdat hij het geheim van zijn koninklijke geboorte niet kende, diende hij de vijand Kaurava.

Hoewel Kunti aan Karna onthulde dat hij haar eigen zoon was en de oudste van de Pandava’s tegen wie hij op het punt stond te vechten, veranderden de zaken niet veel.

Oorlog werd onvermijdelijk. Maar de oorlog duurde slechts 18 dagen.

Oorlog betekent vernietiging. Vernietiging leidt tot meer vernietiging en schade. Er zijn nog nooit oplossingen uit de oorlog gevonden. Alleen maar meer vernietiging, ellende en langdurige littekens en pijn.

Dialoog en discussie zijn de enige manier om problemen op te lossen. Vrede is de enige methode.

Swami Sunirmalananda