0 0
Read Time:2 Minute, 36 Second

States of Consciousness

Swami Yatiswarananda

The teachers of Vedanta and Hindu psychologists speak of four states of consciousness.

  1. The dream state, in which we seem to be transported into fantastic worlds where even what is considered impossible appears to be real.
  2. The so-called waking state in which we often see things wrongly and base our speculation on false assumptions. It is in this state that we see the sun moving round the earth, take the rope lying in darkness for a snake and feel frightened, take the mirage to be real and try to quench our thirst with its water.
  3. The state of deep sleep in which our sense perceptions are suspended, the mind becomes blank and we become lost in the lap of unconsciousness.
  4. The transcendental consciousness realised by an illumined soul in which he discovers the eternal verity ever remaining unchanged in the midst of false perception, wrong notions and suspension of all activities, mental and physical.

Dreams are all right as long as we dream. However, on our waking, they become unreal. Again, if we have an experience of deep sleep, then from the viewpoint of that state, both our waking and dream states appear to be unreal. In deep sleep, all phenomena are, as it were, suspended. But unfortunately, very few of us who get deep sleep know about it.

From the point of view of the illumined person’s superconscious state, however, all the states of consciousness–waking, dreaming and deep sleep–appear to be unreal. Beware, however, that the “unreal” is not something absolutely non-existent.

[from his Adventures in Spiritual life]


Staten van bewustzijn

Swami Yatishwarananda

De leraren van Vedanta en hindoepsychologen spreken van vier bewustzijnstoestanden.

De droomstaat, waarin we lijken te worden vervoerd naar fantastische werelden waar zelfs wat als onmogelijk wordt beschouwd echt lijkt te zijn.
De zogenaamde waaktoestand waarin we de dingen vaak verkeerd zien en onze speculaties baseren op valse veronderstellingen. Het is in deze staat dat we de zon om de aarde zien bewegen, het touw dat in duisternis ligt voor een slang nemen en ons bang voelen, de luchtspiegeling voor echt zien en proberen onze dorst te lessen met zijn water.
De staat van diepe slaap waarin onze zintuiglijke waarnemingen zijn opgeschort, de geest wordt leeg en we raken verdwaald in de schoot van bewusteloosheid.
Het transcendentale bewustzijn gerealiseerd door een verlichte ziel waarin hij de eeuwige waarheid ontdekt die altijd onveranderd blijft te midden van valse waarneming, verkeerde opvattingen en opschorting van alle activiteiten, mentaal en fysiek.

Dromen zijn goed zolang we dromen. Bij het ontwaken worden ze echter onwerkelijk. Nogmaals, als we een ervaring van diepe slaap hebben, dan lijken vanuit het gezichtspunt van die toestand zowel onze waaktoestand als onze droomtoestand onwerkelijk te zijn. In de diepe slaap worden alle verschijnselen als het ware opgeschort. Maar helaas weten maar weinigen van ons die diep slapen ervan.

Vanuit het gezichtspunt van de bovenbewuste toestand van de verlichte persoon, lijken echter alle bewustzijnstoestanden – waken, dromen en diepe slaap – onwerkelijk te zijn. Pas echter op dat het “onwerkelijke” niet iets is dat absoluut niet bestaat.

 

 

 

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %