Ramakrishna Missie -Julie2019

JULI 2019

Nederlands

Wat Betekent Ramakrishna Missie?

[Dit was een lezing. Bezorgd door Swami Gahananandaji Maharaj, de (oktober 1916 – 4 november 2007), de 14e president van de Ramakrishna-orde]

Ik wil vooral graag iets vertellen over waar de Ramakrishna Mission voor staat, dat wil zeggen, over zijn idealen. Maar voor ik met dit onderwerp  ga beginnen, wil ik graag twee zaken verduidelijken.

Ramakrishna Missie Universiteit

Ten eerste het woord ‘Mission’.  In het Christendom betekent het word ‘Mission’ [‘Missie’], een organisatie die missionarissen uitzend   naar het buitenland om de mensen daar tot hun geloof  te bekeren. De Ramakrishna Mission  is niet een ‘Mission’ van dit type. Omdat ons doel niet ligt in het bekeren van mensen tot een bepaalde religie. In ons geval betekent ‘Mission’ ‘eenvoudigweg’ ‘georganiseerd maatschappelijke dienstbaarheid’.

Dat is alles.

Wij monniken behoren tot een kloosterorde bekend  als de Ramakrishna Math of Orde genoemd.  Het bestaat alleen uit monniken. De Ramakrishna Mission is een vereniging waarvan sommige monniken met sommige leken samenwerken om maatschappelijke hulp te verlenen. Hoewel de Ramakrishna Mission leken, meestal getrouwde burgers, als leden kent, wordt het beheer volledig door de monniken van de Ramakrishna Orde behartigd.

Het onderscheid tussen de Orde en de Mission is niet wijd en zijd  bekend. Daarom worden de woorden Ramakrishna Mission in het algemeen gebruikt om beide aan te geven.

Ik wil u graag een indruk geven van de aktiviteiten van beide instituten.

Het Hoofdkwartier van zowel de Ramakrishna Orde als de Ramakrishna  Mission bevindt zich in een plaats, bekend als Belur Math in Kolkata [Calcutta].  De twee organisaties kennen bij elkaar 210 aaneengesloten centra (in 2019), van beider ongeveer even veel. Hiervan zijn 50 centra buiten India gesitueerd. Niet  alleen de Mission verleent maatschappelijke hulp. Ook enkele centra van de Ramakrishna Orde  verlenen maatschappelijke hulp.  De Orde en de Mission tesamen beheren 14 ziekenhuizen  met een totale capaciteit van meer  dan 3000 bedden, en 81 apotheken. Buiten deze  kennen we ook mobiele apotheken. Een dergelijke apotheek bestaat uit een goed uitgeruste bestelbus die artsen en medische voorzieningen vervoert naar afgelegen,agrarische gebieden. Er zijn  er nu 22 gestationeerd in verschillende delen van India.

Ramakrishna Missie Narendrapur

Ook zijn we actief op het gebied van onderwijs. We hebben een enorme universiteit, de Vivekananda Universiteit. We beheren academies, allerlei soorten scholen, poly- technische, plattelands, en agrarische instituten, zowel als weeshuizen, een blinden-academie enz. In total 350 instellingen. Daarnaast leiden we honderden niet offieciele  onderwijscentra, zoals avondscholen, voor de zeer arme mensen in steden en dorpen.

Ter verbetering van de levensomstandigheden van de ‘inlandse’ bevolking voeren we speciale  projecten uit.

Er bestaan ook culturele centra voor kinderen en jongeren. In India komen natuurrampen  als overstromingen, cyclone, droogte  enz. bijna dagelijks voor.  Hiervoor organiseren we op grote schaal hulpacties en wederopbouw werkzaamheden. Hiervoor bestaat een speciale afdeling.

Dit zijn allemaal voorbeelden van fysieke- of materiele hulpverlening. Maar ons voornaamste doel is de spirituele verheffing van de mensheid.  Zelfs onze materiele dienstverlening beoefenen we als een spirituele  discipline. Alles wat we doen is een spirituele discipline of yoga voor ons.

We kunnen geen goede hulp verlenen tenzij we ons daar geschikt voor maken . Zoals ik al zei, behoren we tot een kloosterorde. De novicen inbegrepen zijn ongeveer 1300 man sterk en dat aantal neemt gestaag toe. We leiden een gedisciplineerd leven. Natuurlijk blijven we ongehuwd. En we hebben geen persoonlijke bezittingen.. We leggen formeel de geloften af van kuisheid en armoede. We volgen een stricte dagelijkse rouitine die  bestaat uit gebed, meditaite, gemeenschappelijk zingen, studie en natuurlijk dienstverlening.

Onze monniken en novicen leven in elk centrum als een grote familie. Onbaatzuchtige liefde  is het snoer dat ons verbindt. Vanwege de steun vanuit de gemeenschap is het ons mogelijk  zoveel maatschappelijke hulpverlening effiecient en effectief te verlenen.

Welnu, ik heb aldoor het word ‘wij ‘gebruikt  om zodoende de moniiken van de Ramakrishna Orde aan te geven.

Maar naast de monniken kennen we een grote gemeenschap van toegewijde leken. Natuurlijk is dat iets waar u bekend mee bent. Omdat u weet dat iedere kerk wordt ondersteund door een gemeenschap van leken.

Maar de leken die aanhangers zijn  van Sri Ramakrishna verschillen in een belangrijk opzicht van al die anderen.

Zij behoren tot alle religieuze-en geloofsovertuigingen.

We kennen niet alleen de Hindoes van allerlei richtingen, maar ook Christenen, Mosims, Joden, Siks, Parsi’s en aanhangers van allerlei stamcultussen als onze aanhangers.

Ramakrishna Missie Golpark

Dan zijn er nog een aantal  onafhankelijke Ashrama’s of retraite – centra die niet tot de Ramakrishna Mission behoren. In India zijn er daarvan om en nabij 500.  U ziet dus dat de Ramakrishna Mission een stroom is in een grote Beweging, genaamd Ramakrishna Beweging. In deze Beweging is het leven en de boodschap van Sri Ramakrishna de gemeenschappelijke noemer van al deze stromingen.

En deze Ramakrisna Beweging verspreidt zich. Niet omdat we erop uit zijn mensen te bekeren tot ons geloof verspreidt het zich. Nee, dat doen we niet. We openen zelfs geen centra op ons initiatief.

Als regel worden nieuwe centra geopend door de daar verblijvende mensen;  later vragen zij dan aansluiting aan bij de Ramakrishna Mission. Iedere afdeling ( branche ) van de Ramakrishna Mission is financiel onafhankelijk en aangewezen op plaatselijke ondersteuning.  Daarom, als er dus sprake van is dat de Ramakrishna Beweging groeit, dan komt dat omdat zijn innerlijke dynamiek wordt ontleend aan de universele betekenis van het leven en de boodschap van Sri Ramakrishna.

[Wordt vervolgd……]


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *