Mānas Bloemen

Selections from Sri Ram Charit Manas, translated into Dutch and English
Rāmacharitmānas [Mānas] is een hervertelling van het Sanskriet-epos, Rāmayana. Rāmayana werd ongeveer 7000 jaar geleden geschreven. Het vertelt het glorieuze leven van Sri Rama en Moeder Sita.  Gosvami Tulsidas (1532 – 1623) was een dichter, een verlichte ziel en een visionair. Tulsidas leidde aanvankelijk een ander leven. Zijn intense gehechtheid aan zijn familie werd echter getransformeerd in een intense gehechtheid aan Sri Rama. Tulsidas was een personificatie van liefde voor Sri Rama. Ramcharitmanas is het meest populaire geschrijft over Rama’s leven in taal Hindi.

Shri Ramcharitmanas

Nederlandse Vertaling

Rupa

Jai Sri Sita Ram

In dit maandelijkse online magazine zult u voortaan een stukje uit de meest gelezen, dharma grantha, de Shri Ramcharitmanas van Shri Tulsidas ji Maharaj verwachten.  Ik zal trachten bij benadering te beschrijven wat er bedoeld wordt, aangezien vertaling  haast onmogelijk is.

Volgens de algemeen gebruikelijke wereldkalender loopt het jaar 2019 ontzettend snel ten einde. Bij deze wil ik alle lezers gezellige feestdagen toewensen, met veel warmte, gezondheid, geluk welvaart. Maar ook spirituele groei, bloei en bezinning……!

Alweer tijd voor de 6e editie van :Vedanta Vani  

Veel lees genot toegewenst
Jai Shri Sita Ram .
Rupa
___

Sundarkând

Doha 47

aho bhâgya mama amita ati râma  kŗpa sukh punj
dekheun nayana birinchi siva sebya jugala pada kanj
Vibheeshan ji spreekt:

‘Wat ben ik toch ontzettend gezegend en bevoorrecht Ramji.

Mijn ogen hebben uw lotusvoeten mogen aanschouwen.

Die voeten, die ook door Brahma ji en Shiva ji aanbeden worden.’

Vibhishan says:

‘I am so blessed and privileged,  O Sri Rama. My eyes have seen your lotus feet.

Those feet, which are also worshiped by Brahma and Shiva.’

Ch. 1
sunahu sakhâ nija kahaun subhâu, jân bhusundi sambhu girijâu
,Luister o mijn vriend,
Ik zal je over mijn  natuurlijke aard vertellen, welke Bhushundi ji, Shambhu ji en Girija ji reeds weten.

Elke wezen, al zou hij de vijand van de gehele wereld zijn,  door angst getroffen , mij om bescherming vraagt.

‘Listen, my friend! I will tell you about my true nature, which Bhushundi, Shambhu and Girija 

already know. Every creature, even if it were the enemy of the whole world, but affected by fear, asks me for protection.

Ch. 2
joun nara hoi charâchar drohi, âvai sabhaya sarana taki mohi
taji mada moha kapat chala nânâ, karaun sadya tehi sâdhu samâna
janani janaka bandhu suta dârâ tanu dhanu bhavana suhŗda parivârâ
Zonder verwaandheid, verdwaasdheid, hypocrisie en alle vormen van bedrog,
zal Ik hem of haar de status van een heilige toekennen.

Moeder, vader, broer, zus, zoon, man, vrouw, lichaam, rijkdom, huis, vrienden en familie,…

Without conceit, dazedness, hypocrisy and all forms of deception, I will grant him or her

the status of a saint. Mother, father, brother, sister, son, husband, wife, body, wealth, home, friends and family, …

Ch. 3
saba kai mamatâ tâga batori mama pada manahi bândha bari dori
samdarasi icchâ kachu nâhi, harasha soka bhaya nahin mana mâhi
Alle emotionele en relationele banden en gevoelens die men met hen heeft,
zijn net als koorden, die een heilige bij elkaar pakt en tot een stevige touw draait,

en hiermee zijn ziel onbaatzuchtig en voor altijd aan mijn voeten verbindt…..

Zo een heilige ziet en maakt geen onderscheid, heeft geen wensen en verlangens en zijn ziel ervaart geen blijdschap, verdriet en /of angst!
All emotional and relational ties and feelings that people have with such saints are just like cords,
which ties them together and turns them into a sturdy rope, and with this the saints’ souls connect selflessly and forever to my feet ….. Such saintly persons see and make no distinction, have no wishes and desires,
and their soul experiences no joy, sorrow and / or fear!
Ch. 4
asa sajjana mama ur basa kaisen lobhî hŗdayan basai dhanu jaisen
tumh sârikhe sant priya moren dharaun deha nahin âna nihoren
Een heilige zoals hierboven beschreven, puur en zuiver, huist in MIJN hart, zoals rijkdom verblijft in het hart van een geldwolf.
Mensen als jij, mijn vriend, zijn mij zeer geliefd. En om zulke zielen te beschermen….
incarneer Ik!

En voor niets anders.

A saint as described above, pure and holy, resides in My heart, just as wealth resides in the heart of a money vault.

People like you, my friend, are very dear to me. And to protect such souls I incarnate! And for nothing else.

_____

Tulsidas ji Maharaj vertelt ons, dat wij ook nu, in deze kali tijdperk,

Ramji’s zegen en devotie alleen kunnen verkrijgen als wij ons,, ontdoen,, van alle negatieve eigenschappen en onbaatzuchtig liefde opbrengen voor Ram ji, maar, ook voor onze medemens…!

Immers het is Ram ji die in elk wezen huist….

Tulsidas ji Maharaj tells us that even now, in this kali era, Ramji’s grace

and love can only be achieved if we get rid of all the negative qualities

and can selflessly give love for Ram ji,. Not just that, but also for our fellow human beings …!

After all, it is Ram ji who lives in every being ….

Jai Shri Sita Ram ?
 ?
Wens u allen wederom veel leesplezier. Uitkijkend naar de volgende editie.
Wish you all a lot of reading pleasure again. Looking forward to the next edition.

Jai Shri Sita Ram

Rupa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *