Back to the Source

Narendra van Raaij

 

Scroll naar beneden voor de nederlandse versie

By the heat of desire arises

on the ocean of Divine Consciousness,

water vapor of thoughts,

which create

a rain cloud of thoughts, the mind.

By the rain shower of the mind,

the raindrops of thoughts,

spread itself out

over the material world of sense objects,

like tears

of attachment to the earth.

Falling down like a raindrop,

being the cause and creation

of new life,

of new desires,

wandering

around on the Earth.

Finally

 as raindrops

forming a stream,

increasing in strength

united into a river,

on the stillness of

the waves of breathing,

with constant surrender,

and

the thought of God,

to flow back

to its own origin

the ocean of Divine Consciousness.


Terug naar de Bron

Door verhitting van het verlangen

ontstaat

op de oceaan van Goddelijk BewustZijn

waterdamp van gedachte,

die zich vormt

tot een regenwolk

van het denken (the mind).

De regenwolk

van het denken (the mind),

spreidt zich uit

over de materiële wereld,

van (de te verlangen) zinsobjecten en

“huilt” de regenbui

van gehechtheid uit op de aarde.

Neervallend als regendruppel,

nieuw leven en

nieuwe verlangens

scheppend

ronddolend op aarde.

Om tenslotte

als regendruppels

tot een beekje vormend,

in kracht toenemend

tot rivier verenigend,

op de verstillende golven

van de ademhaling,

met voortdurende overgave

van de gedachte aan God,

terugstromend

naar zijn eigen oorsprong

de oceaan van Goddelijk BewustZijn.


 

About the Author

Narendra van Raaj

is a seeker, dedicated to spirituality since decades. He has been visiting India and practising meditation since a long time. In this article, Narendra expresses his insights into spiritual struggle.