Seeking

Origin of time

Narendra Van Raaij

 

The emergence of time.
You can compare with
the emergence of distance in space.

Space is everywhere.
When a point is formed in space,
distance arises,
which was not there before.

So it is with time.
Time is everywhere.
At the emergence of the ego (the I-feeling) in time,
time arises, sense of time, experience of time,
a past, a present and a future,
which was not there before.

Without the ego,
Would this not exist and
Time would become “timeless” again.

Just like the lack of a dot,
distance does not exist and space,
space becomes again ,,
which it always was.

 


Oorsprong van tijd

 

Narendra Van Raaij

Het ontstaan van tijd

kan je vergelijken met 

het ontstaan van afstand in ruimte.

Ruimte is overal.

Bij het ontstaan van een punt in ruimte,

ontstaat er afstand, 

die er daarvoor niet was.

Zo is het ook met tijd.

Tijd is overal.

Bij het ontstaan van het ego (het ik-gevoel) in tijd,

ontstaat er tijd, tijdbesef, tijdsbeleving,

een verleden, een heden en een toekomst,

die er daarvoor niet was.

Zonder het ego,

Zou dit niet bestaan en 

Zou tijd, weer “tijdloos” worden.

Net zoals door het ontbreken van een punt,

afstand niet bestaat en ruimte,

weer de ruimte wordt,,

die het altijd al was.


About the Author

Narendra van Raaj

is a seeker, dedicated to spirituality since decades. He has been visiting India and practising meditation since a long time. In this article, Narendra expresses his insights into spiritual struggle.