Spiritualiteit

Geestelijke strijd

enkele gedachten van

Swami Yatishwaranandaji

Op religieus gebied is er ook een soort aristocratie, maar die zijn altijd bereid hun rijkdom met anderen te delen. Degenen die sterk zijn, degenen die alleen de capaciteit hebben, slagen. Niet de anderen. Er is geen plaats voor de zwakkeling in het spirituele leven. De grote aristocraten in het rijk van de geest plaatsen altijd wat ze bezitten voor anderen. Maar je kunt een paard wel naar het water brengen, maar niet laten drinken als het dat niet wil. Dit is de betekenis van ‘parels voor de zwijnen gooien’. We moeten discriminatie gebruiken en het juiste bij de juiste persoon brengen. Anderen zullen het niet kunnen begrijpen en zullen het niet volgen, wat je ook zegt en doet. Er zijn mensen met een grotere capaciteit en een kleinere capaciteit. Als melk te veel water heeft gekregen, hoe lang moet ik het dan koken?

We zouden het als een groot geluk moeten beschouwen dat onze geest om de een of andere reden een aantrekkingskracht heeft op de hogere en eeuwige dingen, en we zouden moeten zien dat we gestaag en geleidelijk voortgaan op het hogere pad, nooit verslappend tot we het doel bereiken. Onze spirituele vurigheid moet behouden blijven, en we lopen heel vaak het risico slap te worden. Dit is het einde van het spirituele streven van de meeste mensen nadat ze een bepaalde tijd het spirituele leven hebben aanvaard. Hun geest is te rusteloos en te extravert om deze spirituele vurigheid en intensiteit heel lang vast te houden en gestaag en hardnekkig door te gaan met hun oefeningen en dagelijkse lectuur en studie. We moeten dus op onze hoede zijn. 6.05 Vastberadenheid, vasthoudendheid is het enige dat nodig is voor een spiritueel leven. Alle vooruitgang kan alleen geboekt worden door grote standvastigheid en vasthoudendheid, waarbij we onszelf nooit toestaan te verslappen of lauw te worden.

De enige taak van ons leven is deze potentiële goddelijkheid te bevestigen, oog in oog te komen met de Werkelijkheid die er is. De mens vergeet zeer gemakkelijk dat zijn bevattingsvermogen zo zeer beperkt is. Een beetje kennis is altijd het gevaarlijkst.

“Dwazen stormen binnen waar engelen bang zijn te betreden.”

“Hoe meer ik leer, hoe meer ik merk dat ik het niet weet.”

Eén God verborgen in alle dingen, doordringt alle dingen en is het innerlijke leven van alle dingen. Hij is de gever van de vruchten van karma, hij leeft in alle dingen. Hij is de Ziel van allen; er is niets zoals Hij, en hij heeft geen Guna’s, omdat hij tweedeloos is. Hij is de grote Wijze. Hij is de enige doener onder de vele actieloze objecten.

Over het algemeen is het niet de Waarheid waar we van houden, maar we houden gewoon ergens van onszelf. We zijn verliefd op een idee, omdat het ons idee is, niet omdat het überhaupt de Waarheid vertegenwoordigt. “God is bekend aan degene die Hem werkelijk als onbekend kent. En hij is onbekend voor hem, die denkt dat Hij bekend is.” (Kena hoger. 2.3)

Aan de ware en standvastige toegewijde openbaart de Heer Zijn heerlijkheid. En de taak van de toegewijde is om afgestemd te zijn op het Goddelijke, op het Oneindige. En dan openbaart de Heer Zijn heerlijkheid aan hem. Net zoals de mens God probeert te benaderen, staat God altijd klaar om de mens te benaderen.