Voorbij Verschillen

Nature

Martin of Est

 

What is nature? To me, nature is all that occurs naturally. So also humans! We are nature, we are all one! We are not above it. This is my truth from my feeling.

Scientifically (Quantum) we are also one and we are all connected. The building block of everything is the atom, which in turn is made up of Protons, (Neutrons) and Electrons. In it, the Electron revolves around the Protons at an enormous speed. These are a kind of mini tornadoes that create a lot of energy. They are everywhere and connected to each other. The hardest stone contains the same building blocks as for example in air and water. Only in a different composition and density.

Everything that nature creates is for a reason and does it out of Love. Yes, even the things that people are afraid of come from Love. Nature does not only look at man, it looks at the whole. Nature provides balance and order. People in general do look from the point of view of people and call things they are afraid of as ‘bad’. We often want to destroy what man is afraid of. Look at it differently. Don’t look at what you find fearful. Look at yourself, what is the reason that you find it anxious. When you look back at nature with love, you realize that everything happens for a reason.

From fear, blockages arise in the energy flow. In the human body, in the air, in the ground. Where there is precipitation, vortices break it down in the air. Volcanic eruption and earthquake breaks this down in the ground. This also happens in your body. Pains, illnesses are all energy blocks in the body. When the energy can flow again, this will be much less.

Before you can build, you must first tear down. Nature does this, just look at forest fires, tsunamis, volcanic eruptions, hurricanes, etc. Man is only building, until nature intervenes and breaks down a part. Let’s watch and listen to nature a little more and learn from it. In this way a balance can be restored. Trust Mother Earth and her healing power in this.

Many things are big and small at the same time. Man is small in relation to the universe and giant in relation to an ant. How do you view yourself? From what perspective? How much influence do you have on your environment?

When you are in balance with the rest of the world (and yourself), you realize that you are one.


Natuur

Martin van Est

Wat is natuur? Voor mij is dit alles wat van nature voorkomt. Dus ook de mens! Wij zijn de natuur, wij zijn een! We staan er niet boven. Dit is mijn waarheid vanuit mijn weten (gevoel).

Wetenschappelijk (Quantum) gezien zijn wij ook  een en zijn wij allemaal met elkaar verbonden. De bouwsteen van alles is de atoom, deze is weer opgebouwd uit Protonen, (Neutronen) en Elektronen. Hierin draait het Elektron met een enorme snelheid rond de Protonen. Dit zijn een soort van mini tornado’s die enorm veel energie creëren. Ze zijn overal aanwezig en met elkaar verbonden. De hardste steen bevat de zelfde bouwstenen als bv. lucht en water. Alleen in een andere samenstelling en dichtheid.

Alles wat de natuur schept is met een reden en vanuit Liefde. Ja, ook de dingen waar mensen bang voor zijn komen uit Liefde. De natuur kijkt niet alleen naar de mens, het kijkt naar het geheel. De natuur zorgt voor balans en orde. De mens (in het algemeen) kijkt wel vanuit de mens en noemt dingen waar ze bang voor zijn ‘slecht’. Vaak waar de mens bang voor is willen we vernietigen. Kijk er eens anders naar. Kijk niet naar hetgene wat jij angstig vindt. Kijk naar jezelf, wat is de reden dat je het angstig vindt. Wanneer je met liefde terugkijkt naar de natuur, besef je dat alles gebeurt met een reden.

Vanuit angst ontstaan er blokkades in de energiestromen. In het menselijk lichaam, in de lucht, in de grond. Neerslag, wervelwinden breken deze af in de lucht. Vulkaanuitbarsting, aardbeving breekt dit af in de grond. In je lichaam gebeurt dit ook. Pijnen, ziektes zijn allemaal energieblokkades in het lichaam. Wanneer de energie weer kan stromen zal dit veel minder worden.

Voordat je kan bouwen dien je eerst af te breken. De natuur doet dit, kijk maar naar bosbranden, tsunami’s, vulkaanuitbarsting, orkaan etc. De mens is alleen maar aan het bouwen, totdat de natuur ingrijpt en een gedeelte afbreekt. Laten wij wat meer kijken en luisteren naar de natuur en hiervan leren. Zo kan er weer een balans ontstaan. Vertrouw op moeder Aarde en haar helende kracht hierin.

Veel dingen zijn groot en klein tegelijk. De mens ten opzichte van het universum klein en ten opzichte van een mier een reus. Hoe kijk jij naar jezelf? Vanuit welk perspectief? Hoeveel invloed heb jij op je omgeving?

Wanneer je in balans bent met de rest van de wereld (en jezelf), besef je dat je een bent.


CONTRIBUTOR

Martin van Est is a positive thinker and aspires for Divine Love in the universe. It is a different way of thinking than the customary fear-born way of life. Martin tells his friends about the value of love and higher thinking.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *